Image Image Image

Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü Paneli

Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü Panelinin İkinci Toplantısı 06.09.2018-07.09.2018 Tarihinde Berlin/Almanya ' da gerçekleşti.

Image