Image Image Image

Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü Paneli

Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü Panelinin İkinci Toplantısı 06.09.2018-07.09.2018 Tarihinde Berlin/Almanya ' da gerçekleşti.

Image

Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü Paneli

Üçüncü ulusötesi toplantımız 13-14 Aralık 2018 tarihinde Polonya/Lodz'da gerçekleşti.

Image