Image Image
Image

Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü Paneli

Üçüncü ulusötesi toplantımız 13-14 Aralık 2018 tarihinde Polonya/Lodz'da gerçekleşecektir.

Image