Image Image Image

Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü Paneli

Üçüncü ulusötesi toplantımız 13-14 Aralık 2018 tarihinde Polonya/Lodz'da gerçekleşti.

Image