Image Image Image

PARTNER

SLOVENIA

SLOWENIEN, FZV Novo mesto (Fakultät für Gesundheitswissenschaften Novo mesto)

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede je bila ustanovljena leta 2007 v okviru Visokošolskega centra Novo mesto. Je samostojna visokošolska ustanova, ki izvaja študijske programe na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Osnovna in prednostna naloga FZV je izobraževanje diplomantov, ki uspešno in učinkovito izpolnjujejo potrebe bolnikov z različnimi zdravstvenimi težavami v različnih življenjskih obdobjih in ustrezno svetujejo bolnikom o povrnitvi, krepitvi in ohranjanju zdravja. 

Fakulteta ima letno približno 450 vpisanih študentov, od tega okoli 70 študentov na drugi in tretji stopnji. Program zdravstvene nege (1. stopnja, trajanje: 3 leta, 180 ECTS) zagotavlja izobraževanje medicinske sestre, ki je reguliran poklic v skladu z evropskimi direktivami, zlasti členom 31 Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Direktivo 2013/55/ES. Usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego traja tri leta in je sestavljeno iz 4600 ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kjer teoretično usposabljanje predstavlja vsaj eno tretjino in klinično usposabljanje vsaj polovico celotnega usposabljanja. Podiplomski študijski programi, ki se izvajajo na fakulteti so namenjeni poklicnemu razvoju registriranih medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev: - Vzgoja in management v zdravstvu (2. stopnja, 2 leti, 120 ECTS)  - Integrirana zdravstvena in socialna oskrba (2. stopnja, 2 leti, 120 ECTS) - Edukacija in management v zdravstvu (3. stopnja, 3 leta, 180 ECTS) 

SPANIEN

FEVEC (FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCION)

Zveza gradbenih podjetij Valencije -FEVEC si prizadeva biti referenčni organ za vsa podjetja in industrijska združenja gradbenega sektorja v regiji Comunidad Valenciana. FEVEC je bil ustanovljen maja 1977 kot organizacija več sektorskih združenj. Na začetku so bili cilji institucije braniti poslovne interese na ravni politike. Trenutno FEVEC sestavlja 13 različnih združenj, ki predstavljajo okoli 600 podjetij v sektorju. FEVEC vključuje šest strateških odborov, ki zagotavljajo podporo upravljavskim organom: promet, gospodarstvo, usposabljanje, okolje in odpadki, mednarodno in delovno preiskovanje tveganj.

FEVEC je oblikoval več pobud na nacionalni in mednarodni ravni, da bi spodbudil inovacije v sektorju, razvoj partnerstev in internacionalizacijo. FEVEC se od leta 1986 že 30 let posveča posebnim usposabljanjem na področju gradbeništva, ki jih je nadgradil glede na nove tržne trende. FEVEC ima dolgoletne izkušnje na področju: - poklicnega usposabljanje, - strokovnega izobraževanja, - delavnic usposabljanja in vključevanja delovne sile, - usposabljanja delavcev. FEVEC je v svoji zgodovini izobraževal več kot 5.000 študentov na kar 30 različnih področjih povezanih z gradnjo.

DEUTSCHLAND

ARDA BERATUNG & BILDUNG GmbH

ARDA Beratung & Bildung od 1. maja 2010 izvaja svoje delovne aktivnosti kot gostiteljica in izvajalska institucija v obsegu projektov, ki jih organizira program Erasmus Plus. Organizira različna usposabljanja, kot so pripravništvo, poklicno usposabljanje in organizirane delavnice za študente, učitelje, akademike in predstavnike nevladnih organizacij.

ARDA ima vzpostavljeno močno mrežo za komuniciranje in sodelovanje z ministrstvi, občinami, poklicnimi šolami, univerzami, sindikati, trgovinskimi združenji, nevladnimi organizacijami, javnimi ustanovami, malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), industrijskimi ustanovami in organizacijami, ki izvajajo umetniške, kulturne in športne dejavnosti v Nemčiji. Visoko izobraženi, strokovni in izkušeni sodelavci ARDA-e izvajajo pisanje projektov in svetovanje, vzpostavljajo partnerstva ter organizirajo poklicno usposabljanje. Poleg teh storitev ARDA ponuja tudi številne možnosti izvajanja prakse v sodelovanju z ministrstvi, občinami, poklicnimi šolami, univerzami, sindikati, trgovinskimi združenji, nevladnimi organizacijami, javnimi ustanovami, MSP, industrijskimi institucijami in organizacijami, ki izvajajo umetniške, kulturne in športne dejavnosti v Nemčiji:

POLEN

POLEN, WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (MESSE SCHULE DER WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ÜBER GESUNDHEIT )

Oddelek za izobraževanje TWSBINOZ ponuja široko paleto tečajev in dejavnosti, vključno z delavnicami in seminarji v zvezi s podjetništvom, upravljanjem in trženjem, zdravim in aktivnim življenjem: kako delati z otroki in njihovimi družinami, da bi nudili strokovno pomoč otrokom, mladini in odraslim, zlasti tistim, ki trpijo zaradi družinskega nasilja in slabega socialnega položaja. Izobraževanje, ki ga ponuja, zajema tudi zgodnje šolsko izobraževanje, umetniško izobraževanje in pedagogiko umetniške terapije in promocijo zdravja, socialna pedagogika v okviru socialnega dela, terapevtska pedagogika in fizična rehabilitacija..

WSBINOZ führt zahlreiche Forschungen und Bildungsprojekte durch, kooperiert mit verschiedenen Bildungs-, Gesundheits- und Business-Institutionen, sozialen und Umwelt-Elite. Prominente und gut ausgebildete Manager, gut definierte Studenten und Akademiker garantieren und entwickeln den Unterricht und andere.

Poleg razvoja programov univerze med drugim organizirajo številne seminarje, delavnice in konference, ki pokrivajo različna področja, da bi pritegnila lokalno skupnost, še posebej ranljive skupine, kot so upokojenci 50+, brezposelni ali nekvalificirani odrasli, mladi iz socialno in ekonomsko prikrajšanih območij, matere na porodniškem dopustu, ki nameravajo ostati dejavne na področju izobraževanja, diskriminirani mladi odrasli, invalidi, odrasli z učnimi težavami. WSBINOZ se nahaja v središču Poljske v mestu Lodz, ki trenutno kaže visok potencial rasti in možnosti, da postane glavno poslovno središče v srednji in vzhodni Evropi.