Image Image Image

KONTEKST PROJEKTA

Varnost in zdravje pri delu je ena izmed najpomembnejših tem v socialni politiki Evropske unije. Čeprav se je število nesreč pri delu od leta 1994 zmanjšalo, jih je še vedno veliko. V nekaterih državah članicah in nekaterih sektorjih je število nesreč še vedno zelo visoko. To kaže, da akterji delovnega procesa v državah članicah niso mogli razumeti in sprejeti protekcionističnega pristopa, ki je del direktiv na področju zdravja in varnosti pri delu. Varnost in zdravje pri delu je postala ključna tema socialne politike Evropske unije na področju zaposlenih. Zato je oblikovanje skupne vsebine usposabljanja v učnih programih za zdravje in varnost pri delu ter povečanje stopnje zavesti in ozaveščenosti nujno. Oblikovanje skupnega programa usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu bo v članicah EU omogočalo enotno izobraževanje na tem področju.

CILJI PROJEKTA

Ključen cilj tega projekta je vzpostavitev izmenjave informacij in izkušenj predavateljev, ki poučujejo program varnosti in zdravja pri delu, krepitev njihove strokovne usposobljenosti in oblikovanje skupnega učnega načrta v okviru meril EU za to področje. S tem se bo okrepila strokovna usposobljenost predavateljev, ki poučujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, študenti bodo opremljeni z bolj uporabnimi veščinami in znanjem, na koncu bodo prenesli znanje na delovno silo in zmanjšale se bodo poklicne nesreče. Srečanja, ki jih bomo imeli projektni partnerji na lokalni ravni, bodo prispevali k temu, da se bodo ključni deležniki seznanili s stanjem varnosti in zdravja pri delu v vključenih državah ter povečevala ozaveščenost ljudi na tem področju. Poleg tega je eden od podciljev projekta dvigniti ozaveščenost na področju varnosti in zdravja pri delu, da se prepreči izpostavljenost prosilcev za azil in beguncev negotovim delovnim pogojem.

CILJNE SKUPINE

Izbira ciljne skupine je bila izvedena, da bi bil učni načrt, ki se oblikuje v okviru projekta, čim širše uporaben. Za izvedbo in vzdržnost projekta je bila izbrana ciljna skupina študentov, ki vstopajo v tečaje Programa varnosti in zdravja pri delu na poklicni šoli v Gaziantep (Turčija) in pripravniki na tej šoli, ki imajo potrdilo o strokovnem znanju na področju varnosti pri delu v okviru naslednjih pogojev, ki so definirani v Predpisih o dolžnostih, Organih, Pristojnostih in Usposabljanju strokovnjakov za varnost zaposlitve ciljne skupine.  Raziskava v vključenih državah je bila izvedena med strokovnjaki za področje zdravja in varnosti pri delu.

Člani projektne skupine za oblikovanje programa usposabljanja imajo pedagoško izobrazbo ali oziroma so usposobljeni predavatelji na različnih ključnih področjih, ki jih tak program obsega.