Image Image Image

POROČILO O ANALIZI POTREB PO STROKOVNIH DEFINICIJAH OHS

V okviru projekta bo pripravljen aktualno poročilo o analizi potreb, ki odraža trenutne razmere na področju zdravja in varnosti pri delu s pomočjo analize potreb za ugotavljanje težav, ki jih imajo delavci in delodajalci v praksi. Poročilo o analizi potreb, je usmerjeno na področje varnosti in zdravja pri delu ter ugotavljanja potreb po dodatnih izobraževalnih vsebinah za strokovnjake s tega področja.
V okviru projekta bodo analizirane pomanjkljivosti, ugotovljene v sektorju in poklicnem izobraževanju ter v pravni zakonodaji. Ugotovitve bo koordinator predstavil pristojnemu ministrstvu kot predlog politike za razvoj in povezovanje s partnerskimi državami.

PREDMETNIK ZA USPOSABLJANJE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU ZA POKLICNE DELAVCE NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN VARNOSTI PRI DELU

Kurikulum, ki se že več let uporablja v sektorju varnosti in zdravja pri delu po evropskih standardih je apliciran v večini evropskih držav in zagotavlja ustrezno usposobljenost strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. Turški predmetnik je neustrezen tako sektorsko kot tudi strokovno in pravno.
Cilj koordinatorja je posodobiti obstoječi predmetnik, da bi zagotovili njegovo primernost in inovativnost ter da bi zagotovili ustrezno usposobljenost strokovnjakov za področje varnosti in zdravja pri delu v Turčiji, usklajeno z razvitimi evropskimi državami. Zakonodaja se ne izvaja ustrezno in na tisoče zaposlenih se vsako leto poškoduje zaradi poklicnih nesreč in poklicnih bolezni.
V podjetjih, kjer je veliko nesreč, delodajalci ne izpolnjujejo svojih obveznosti v korist delavcev. V času, ko je brezposelnost v Turčiji dosegla dvomestne številke, so delavci še bolj izpostavljeni različnim tveganjem. V tem projektu si prizadevamo zapolniti informacijsko vrzel z oblikovanjem predlogov, temelječih na EU standardih o varnosti zaposlitve na področju države, delavca in delodajalca.

E- Učno okolje / Platforma za OHS

Za Turčijo, ki ima veliko število mladih, je pomembno, da lahko izvaja izobraževanje s pomočjo interneta (izobraževanje na daljavo, e-učenje). Danes se tradicionalni modeli izobraževanja in usposabljanja z intenzivnimi tehnološkimi spremembami prilagajajo spreminjajoči se tehnologiji. Oseba na enem koncu sveta lahko uporablja izkušnje osebe na drugi strani sveta. E-učna tehnologija ustvarja interakcijo med učitelji in študenti ter ustvarja tudi inovativne alternative, kot so seminarji in forumi za razprave. Druga prednost e-učenja je, da nudi možnosti globalnega učenja z znatnim zmanjšanjem stroškov usposabljanja.

Mobilna aplikacija za OHS

Vsak dan se zanimanje za mobilne naprave povečuje in pametni telefoni postajajo nepogrešljiv del našega življenja. Mobilne aplikacije bodo omogočile preprost dostop in omogočile ljudem na lokalnem območju, da si izmenjujejo informacije in pridobijo nove obiskovalce, ki jih zanima področje OHS. Najpomembnejši dejavnik pri širjenju mobilnih aplikacij je, da mobilne aplikacije olajšajo življenje. Poleg tega lahko zagotovijo takojšnjo kontrolo na področju OHS prek komunikacijskih rešitev na daljavo.

Kliknite Navodila za uporabo e-učenja in mobilnih aplikacij