Image Image Image

İSG Mesleki Tanımları İçin İhtiyaç Analizi Raporu

- Proje, işçilerin ve işverenlerin uygulamada yaşadıkları sorunları tanımlamak için ihtiyaç analizi ile mevcut durumu yansıtan bir güncel ihtiyaç analizi raporu sunacaktır.

- Proje kapsamında hazırlanacak ihtiyaç analizi raporu İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne yöneliktir.

- Sektörler ve meslekî eğitimde tespit edilen eksiklikleri ve yasal mevzuatı bakanlıklara uygulama, müfredat ve mevzuat yoluyla ortak ülkelerin gelişmesine yönelik politika önerisi olarak sunmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat

Avrupa standartlarında İSG sektörüne uzun yıllardır uygulanan bir müfredat bulunmaktadır. Ancak, Türkiye bu konuya son zamanlarda önem vermeye başladığından, hem sektörel, hem de profesyonel ve yasal olarak yetersiz kalmaktadır. - AB'nin uygun ve yenilikçi olmasını ve bireylerin çalışma hayatına sağlık ve güvenlik alanlarında devam edebilmelerini sağlamak için mevcut müfredatımızın güncellenmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Mesleki kazalar ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl yasal mevzuat uygulanmamakta ve binlerce çalışan yaralanmaktadır. Kurumlarda denetleme eksikliği yaşanmaktadır ve bunu fırsat olarak gören işverenler, bu durumdaki işçilerin yararına olan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Artık işsizliğin çift hanelere ulaştığına göre, çalışanlar haklarını bilmeden haklarını arayabiliyorlar. Bu projede, iş hayatına ilişkin temel 3 unsuru oluşturan devlet, işçi ve işveren boyutlarında iş güvenliğine ilişkin AB standartlarında önerilerde bulunarak bilgi boşluğunun tamamlanması amaçlanmaktadır.

İSG için E-Öğrenme Ortamı/Platformu

FGenç potansiyele sahip Türkiye için, eğitimin internet üzerinden ideal düzeyde (uzaktan eğitim, e-öğrenme) gerçekleştirilebilmesi için modern bir yapı açısından önemlidir. Günümüzde, yoğun teknolojik değişikliklerle, geleneksel eğitim ve öğretim modelleri değişen teknolojiye uyum sağlamalıdır. Dünyanın bir ucundaki kişi, diğer tarafta bir kişinin deneyiminden yararlanabilir. E-öğrenme teknolojisi, eğitimciler ve öğrenciler arasındaki etkileşimi yaratır ve ayrıca seminerler ve tartışma forumları gibi yenilikçi alternatifler oluşturur. E-öğrenmenin bir diğer avantajı, eğitim maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak küresel öğrenim fırsatları sunmasıdır.

E-Öğrenme Kullanım Klavuzu İçin Tıklayınız

İSG için Mobil Uygulama

Günümüzde, hemen hemen her konuda, özellikle internet kullanımı, bilgi edinme, alışveriş, iletişim konularında yardım aldığımız ilk mobil cihazlardır. Her gün mobil cihazlara olan ilgi artıyor ve hatta akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Mobil uygulamalar kolay erişim sağlayacak ve yerel bir bölgedeki insanların bilgi paylaşmalarına ve İSG alanına ilgi duyan yeni ziyaretçiler kazanmalarına izin verecektir. Mobil uygulamaların yayılmasındaki en önemli faktör, mobil uygulamaların hayatı kolaylaştırmasıdır. Ayrıca, uzak mesafe iletişim çözümleri ile İSG alanında anlık kontrol sağlayabilir.